Hjem

SØLV

 

SKULPTUR   UTSMYKKING   TEGNING   MALERI   TEKSTER
Sølvsmie   Mindre   Utkast   Akt   Kvinner Andre tema    Om kunst etc.
  Større   Utført   Skulpturutkast   Portretter

Johannes Block Hellum

Født 13. februar 1938.
Bolig og atelier på Nesodden.

Utdanning
SHKS og Statens Kunstakademi (hosp). Statens 3-årige arbeidsstpend og Statens garantiinnntekt siden 1978. Medlemsskap NBK/ NBF.

Virke
Sølvsmie, skultptur og, i senere år, maleri med utstillinger i Oslo og på Nesodden.

Viktige verk
Utsmykkinger (skulptur) blant annet. minnemonumentet "Den brutte lenken"
etter Alexander Kielland-ulykken,
utsmykking av Bodø lufthavn med flere.

Kontakt